Standard Life Investments

Segregerade investeringar

Vi erbjuder ett fullständigt utbud av segregerade tjänster, däribland specialinriktade aktie-, obligations-, fastighets-, multitillgångs- och absolutavkastningsportföljer samt diskretionära balanserade portföljer.

Dina investeringsalternativ

Stora investerare kan välja antingen en specialinriktad eller balanserad portfölj.

  • Specialfonder investerar endast på de marknader eller i de tillgångsklasser som specificeras av dig eller din rådgivare. Vi kan dessutom förvalta skräddarsydda segregerade lösningar utformade för att uppfylla dina särskilda mål.
  • Balanserade fonder investerar i ett spritt utbud av globala aktier, obligationer, fastigheter och kontanta medel. Ansvaret för aktieurvalet tas av portföljförvaltarna i de olika tillgångsklasserna. Vårt strategiteam ansvarar för tillgångsfördelningsbesluten i förhållande till det sammansatta index som har överenskommits med din kunddirektör.

Professionell hantering från en och samma kontaktpunkt

Som uppdelad kund får du en kunddirektör, en namngiven person som ansvarar inför dig och för att säkerställa att dina investeringsbehov uppfylls. Regelbundna möten med din kunddirektör hjälper dig att hålla dig uppdaterad om fondens resultat.

En särskild kundansvarig person finns också tillgänglig för att ta hand om eventuella servicefrågor.

Vi kommer även att arbeta tillsammans med dig för att fastställa vilken rapporteringsnivå som lämpar sig för dina krav, inklusive avstämning av kassa och bokförda värden samt uppdaterade värderingar av din portfölj. Regelbundna resultat- och portföljrapporter beskriver investeringarnas resultat, varför vi har fattat vissa investeringsbeslut och åt vilket håll vi tror att marknaden är på väg.