Standard Life Investments

Ansvarsdrivna investeringar (LDI)

Avkastningsorienterad investering baserad på framtida skulder

Vi förstår de viktiga finansieringsutmaningar som den institutionella marknaden står inför, och vi erbjuder investeringslösningar som ser till att skuldansvaret uppfylls och syftar till att ge en avkastning som överträffar skulderna i systemet med bibehållen, stabil finansieringsnivå.

Vi förstår de viktiga finansieringsutmaningar som den institutionella marknaden står inför, och vi erbjuder investeringslösningar som ser till att skuldansvaret uppfylls och syftar till att ge en avkastning som överträffar skulderna i systemet med bibehållen, stabil finansieringsnivå.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vår investeringskompetens i framtida skuldansvar kan användas i ditt system.