Standard Life Investments

Vår analyskompetens

Vi lägger betydande resurser på fastighetsanalyser, och vi var ett av de första instituten i Europa att skapa ett särskilt fastighetsanalysteam år 1990. Teamet, som leds av Anne Breen, består av en fondstrategiker samt fyra analytiker som var och en har specifika regionala ansvarsområden. Teamet erbjuder en erfarenhet vars bredd och djup saknar motstycke i Europa. Medlemmarna i teamet kombinerar sina specialkunskaper för att ge en översiktsbild av marknadens viktigaste drivkrafter och erbjuder fastighetsfondförvaltarna kunskap och rekommendationer. Vi använder dessutom analysrekommendationerna från våra globala strategi-, aktie- och ränteteam för att skapa en helhetsbild av fastighetsmiljön.

Vi anser att vår dynamiska analysprocess gör att vi kan identifiera viktiga vändpunkter i fastighetscyklerna. Denna process fungerar som stöd för våra detaljerade globala avkastningsprognoser, som utgör grunden i vår officiella fastighetsöversikt (Real Estate House View). Prognoserna och vår översikt granskas minst en gång per kvartal. De bygger på kunskaperna hos analytiker, som noggrant övervakar förändringsutlösande faktorer på marknaderna, tillsammans med fälterfarenheten hos våra fondförvaltare. Fastighetsöversikten ligger som grund för tillgångsfördelningen i direkta fastighetsmarknader, noterade fastighetsföretag, indirekta privata instrumentinnehav och derivat.

Anne Breen

Anne  Breen

Head of Real Estate Research & Strategy

Anne förvaltar resultatet för ett av Europas ledande fastighetsanalysteam hos Standard Life Investments. Teamets uppgifter omfattar prognoser för de brittiska, europeiska, asiatiska och nordamerikanska fastighetsmarknaderna. Hennes team ger information som är avsedd för alla våra fastighetsstrategier, och producerar regelbundna marknadsanalyser för fastighetsmarknaden, inklusive bidrag till våra branschledande publikationer Global Outlook och Global Perspective.