Standard Life Investments

Urval av fastighetsfonder

Europeiska investerare har tillgång till följande fastighetsfonder hos Standard Life Investments.

Semi-öppen fond – kontakta oss för uppgifter om aktuella investeringsmöjligheter.

Konstruerad som ett eurodenominerat engelskt kommanditbolag (Limited Partnership).

Fonden strävar efter att ge investerarna exponering mot direkta kontinentaleuropeiska fastigheter genom intäktsskapande investeringar och, i begränsad omfattning, utvecklingsmöjligheter, med en total målavkastning på 10 procent per år över en femårsperiod.

Förvaltas av James Rushworth

James började i branschen år 1993 och har stor erfarenhet av fastighetsinvesteringar, utveckling och tillgångsförvaltning. Han började hos Standard Life Investments år 2000 som portföljförvaltare och öppnade företagets Pariskontor år 2007. James ansvarar för närvarande för att säkra investerings- och utvecklingsmöjligheter för alla fonder som Standard Life Investments förvaltar runt om i Europa.

Kontakta oss

Öppen för investeringar (genom matchad handel, s.k. ”matched bargain trade”)

Konstruerad som en Jerseyregistrerad fastighetsfond (Property Unit Trust).

Fondens investeringsmål är att överträffa undersektorn köpcentrum hos IPD under en rullande treårsperiod. Fonden lanserades i april 2005.

Andelar i denna fond kan finnas tillgängliga genom matchad handel.

Förvaltas av Ed Jenkins

Ed började i branschen år 1985 och har omfattande erfarenhet av köpcentrummarknaden. Han började hos Standard Life Investments år 2003 efter att ha tillbringat början av sin karriär på privatinvesteringsavdelningen hos Knight Frank i London.

Kontakta oss

Öppen för investeringar (genom matchad handel, s.k. ”matched bargain trade”)

Konstruerad som en Jerseryregistrerad fastighetsfond (Property Unit Trust).

Fondens investeringsmål är att överträffa undersektorn handelsparker hos IPD under en rullande treårsperiod. Fonden lanserades i april 2005.

Andelar i denna fond kan finnas tillgängliga genom matchad handel.

Förvaltas av Lorcan Mooney

Lorcan är en fondförvaltare vars huvudsakliga ansvarsområde är tillgångsförvaltning, förvärv och avyttring av detaljhandelsegendomar utanför städer i Storbritannien, i synnerhet för Standard Life Investments UK Retail Park Trust. Lorcans fastighetskarriär sträcker sig ända tillbaka till 1988, och han började arbeta hos oss 1994.

Kontakta oss

Öppen för investeringar

Fondens mål är att maximera den totala avkastningen från intäkter och kapitaltillväxt genom investeringar främst i fastighetsfonder (REIT-fonder) eller i värdepapper och företag vars verksamhet i huvudsak bygger på globala fastigheter.

Förvaltas av Svitlana Gubriy

År 2005 blev Svitlana en av medarbetarna i Standard Life Investments team för globala noterade fastigheter, som investerar i fastighetsvärdepapper världen över, däribland Australien, USA, Europa och Asien. Svitlana ansvarar för att förvalta investeringar, identifiera nya investeringsmöjligheter och genomföra fondens strategi. Hon ansvarar även för fundamental aktieanalys av noterade fastighetsföretag samt för analyser av underliggande marknader. Svitlana började arbeta i branschen 1997.

Kontakta oss
Fondinformation