Standard Life Investments

Vår utvecklingskompetens

Utöver köp och försäljning av fastigheter och fastighetsvärdepapper har vi även stor erfarenhet av kommersiell fastighetsutveckling. Vi har ett särskilt team i Storbritannien och en specialist som är baserad på vårt Pariskontor. Alla våra fastighetsfondförvaltare kan utnyttja denna expertis i förvaltningen av sina portföljer.

Våra utvecklingsprojekt omfattar inköp av mark och nybyggnation samt renovering och utveckling av befintliga byggnader. Vår metod är flexibel, och vi ägnar oss åt direkt utveckling genom att utse egna konsulter och entreprenörer när så är lämpligt. Vi medverkar också i samriskföretag, där riskerna är delade. Det gör det möjligt för oss att sprida, anskaffa och investera bland ett mer varierat urval av möjligheter.

Daniel McHugh

Daniel McHugh

Head of Continental European Real Estate

Daniel började i fastighetsbranschen år 1994 och har omfattande erfarenhet av europeiska och brittiska fastighetsinvesteringar och dito utveckling. Han kom till Standard Life Investments år 2000 och har arbetat inom investering, utveckling, tillgångsförvaltning och fondförvaltning för ett antal av våra fonder. Daniel är för närvarande ansvarig för all vår kontinentaleuropeiska verksamhet och arbetar på Pariskontoret.