Standard Life Investments

Investeringsprocess

När det handlar om att undersöka möjligheter inom fastighetsområdet använder vi en pålitlig och repeterbar process. Den förstärks av vår Focus on Change-filosofi, som syftar till att förekomma våra konkurrenter när det gäller förändringar på marknaden/förändrade priser på tillgångar. Vår process består av tre huvudsakliga delar:

  • analys
  • aktieurval
  • tillgångsförvaltning.

Noggrann analys

Vi tillämpar en rigorös metod vid analysen av de globala fastighetsmarknaderna, eftersom vi utgår ifrån att de bästa möjligheterna kommer från investeringar där vi har en god inblick. Genom att förstå oss på hur avkastning genereras, och genom att ständigt följa förändringar, kan vi förutse prisutvecklingen på fastigheter och i slutändan skapa en överlägsen avkastning.

Vårt engagerade team för fastighetsanalyser – ett av de som varit etablerat längst i Europa – analyserar kontinuerligt de globala marknaderna och identifierar de marknader och sektorer som är mest prisvärda. Teamets analyser gör att vi kan fastställa vår fastighetsöversikt (Real Estate House View), som ger avkastningsprognoser för över 100 marknader och ger investeringsteamet värdefull information. Denna information bildar underlag för aktieurval, tillgångsfördelning och -förvaltning i alla våra portföljer.

Omsorgsfullt aktieurval

Att välja de rätta aktierna är absolut avgörande när det gäller att uppnå ett överlägset investeringsresultat. Därför ingår endast de allra bästa investeringsmöjligheterna i våra portföljer. Vi fingranskar varje potentiell investering och tar hänsyn till plats, lokal marknadsdynamik, materiellt tillstånd och intäktskvalitet. Vi väljer endast de tillgångar som erbjuder investerarna verkliga utsikter till långsiktig kapital- och intäktstillväxt. Dessutom ger vår omfattande verksamhet och vårt goda anseende oss tillgång till några av de bästa investeringstillfällena som finns.

Skicklig tillgångsförvaltning

Vi förvaltar och övervakar noggrant varje investering och strävar efter att fortlöpande skapa ett mervärde. Vi värderar regelbundet varje egendom i portföljerna och använder en aktiv investeringsförvaltning för att realisera det inneboende värdet. Detta kan innebära att erbjuda hyresgäster värdefulla tjänster, att upplåta lediga utrymmen och att förhandla fram fördelaktiga hyresvillkor. I samarbete med vårt erfarna utvecklingsteam kan vi även sträva efter att förbättra eller bygga om fastigheter. Utvecklingsteamet ansvarar för att förverkliga potentialer och garantera att projekt förvaltas effektivt. På det hela taget strävar vi, genom en aktiv förvaltning av tillgångarna, efter att förbättra investeringarnas avkastning.