Standard Life Investments

Fastighetskompetens

Det finns övertygande fördelar med att investera i fastigheter. På lång sikt har avkastningen från fastigheter en låg korrelation med aktier och obligationer. Detta innebär att fastigheter kan vara en hjälp att sprida risker och skapa spridda investeringsportföljer. Dessutom erbjuder fastigheter förhållandevis stabila intäkter i form av hyror från hyresgäster.

På Standard Life Investments tror vi starkt på fastigheter och drivs av viljan att maximera våra kunders avkastning. Vår fastighetshistorik går tillbaka mer än 50 år, och under den tiden har vi förvärvat en betydande erfarenhet och en global bredd. Därför är vi nu en av världens 20 största förvaltare av pensionstillgångar i fastigheter*. Totalt förvaltar vi fastighetstillgångar värda 18.4 miljarder euro**. Med kontor på sex platser världen runt, har vi även livsviktig lokal kunskap och tillgång till några av de bästa investeringsmöjligheterna.

Omfattningen av vår verksamhet betyder att vi kan investera i hela fastighetsspektrumet och erbjuda ett särskilt urval av fastighetsportföljer. Investerare kan till exempel välja mellan direkta (vanliga), noterade (företag noterade på fondbörser) och hybridiserade (en kombination av båda) fastighetsportföljer som täcker både de inhemska och de globala marknaderna.

I varje portfölj eftersträvar vi optimal prestanda. Vad gäller direkta fastighetstillgångar genomför vi till exempel fortlöpande värderingar och förvaltar varje tillgång aktivt. Detta möjliggörs av ett team bestående av över 120 engagerade fastighetsexperter som tillhandahåller sakkunskap avseende alla aspekter av kommersiella fastigheter, däribland utveckling och tillgångsförvaltning. Därför kan du, när du investerar i våra fastighetsportföljer, känna dig trygg i vetskapen att vi gör allt som står i vår makt för att du ska uppnå dina investeringsmål.

* Towers Watson, Global Alternatives Survey 2012
**Källa: Standard Life Investments, per den 31/12/2017
The exchange rate on this day was £1=€1.126540