Standard Life Investments

Fastighetsteamet

Vi vet att förmågan att generera överlägsen avkastning på investeringar beror på våra förstklassiga medarbetare. Det är därför vi arbetar intensivt med att rekrytera och behålla branschens bästa och mest hängivna yrkespersoner. Sammanlagt sysselsätter vi mer än 120 engagerade fastighetsexperter som tillhandahåller sin sakkunskap vad gäller alla aspekter av kommersiella fastighetsinvesteringar.

Storleken på vår verksamhet gör att vi har en imponerande mängd interna fastighetsspecialister till vårt förfogande. Detta innefattar områden som analys och strategi, utveckling, tillgångsförvaltning, produktfinansiering och produktstrukturering, kredithantering, finanser, etiska investeringar, hälsa och säkerhet, byggserviceteknik, redovisning, försäkring och marknadsföring. Dessa specialister hjälper oss att skapa ett mervärde vid varje steg i investeringsprocessen – en fördel som andra fastighetsinvesteringsförvaltare inte nödvändigtvis kan erbjuda.

Dessutom har vi en samarbetsinriktad metod för fastighetsinvesteringar. Medverkan av experter från våra team för aktier, räntebärande värdepapper, fastförräntade värdepapper, global strategi och blandade tillgångar vidgar analysen av fastighetsmarknaderna. Vi tror att denna delade information ger en mer allsidig bild av den globala ekonomin och hjälper oss att skapa en informationsfördel gentemot våra konkurrenter. Det gör det även möjligt för oss att vara lyhörda för förändringar och identifiera investeringsmöjligheter som ger kunderna ett mervärde