Standard Life Investments

Traditionella blandportföljer

Traditionellt sätt har investerare strävat efter att generera avkastning samtidigt som man minimerar risken med hjälp av blandportföljer med många olika tillgångsklasser såsom aktier, fast avkastning och fastigheter. Hos Standard Life Investments har vi en lång historia av att förvalta blandportföljer som investerar i många olika tillgångsklasser och geografiska områden. Faktum är att vissa av våra portföljer har funnits i över 30 år.

Genom våra blandportföljer kan investerare få tillgång till vår expertis angående en mängd olika tillgångsklasser, däribland aktier, fast avkastning, fastighet och multi asset-investering. Dessutom fattar vi aktiva beslut om tillgångsallokering, och målet är att investera i rätt tillgångsklass vid rätt tidpunkt för att generera en stabil avkastning.

Kontakta oss gärna för mer information om vårt utbud av blandportföljer.