Standard Life Investments

Riskvärderade portföljer

Investerare har alla olika investeringsmål och olika syn på den risk som de är villiga att ta för att uppnå dem. Problemet för många finansiella rådgivare och förvaltare av pensionsplaner är att hitta enkla, kostnadseffektiva sätt att uppfylla kundernas olika avkastningsmål inom deras risktoleransnivåer.

Hos Standard Life Investments har vi möjligheten att utveckla effektiva riskvärderade lösningar – en rad portföljer som strävar efter att maximera avkastning för en vald risknivå. När vi bygger riskvärderade portföljer använder vi oss av omfattande undersökningar och antar ett innovativt tillvägagångssätt för att allokera tillgångar.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa till med att bygga en riskbaserad lösning för dina kunder.