Standard Life Investments

Riskhantering och styrning

För alla investeringsportföljer är rätt riskhantering och styrning nödvändig för att inte investerare ska exponeras mot onödiga risker. Vi övervakar och hanterar risk noggrant på flera olika nivåer, från enskilda portföljer upp till företagsrisknivå. När det gäller våra multi asset-portföljer ställs det särskilda krav på att förstå portföljriskerna. Hur vi positionerar oss kan inverka på portföljen. Därför har vi särskilda team med riskspecialister vars roll är att stödja förvaltarna av våra olika multi asset-produkter.

Med hjälp av vår breda riskhanteringsexpertis och infrastruktur kan vi effektivt övervaka, förstå och styra risker för hela vårt mångsidiga utbud av multi asset-portföljer.

Det finns fyra olika grupper som är involverade i vår multi asset-riskhanteringsprocess.

  • Risk- och struktureringsteamet för Multi Asset är en integrerad del av multi asset-investeringsteamet (MAIT). Det ger multi asset-förvaltarna fortlöpande insikter om portföljernas riskprofiler och om enskilda investeringspositioner. Riskspecialisterna använder både egna verktyg och branschens standardverktyg för att mäta och övervaka risker.
  • Teamet för investeringsrisker arbetar oberoende av MAIT och övervakar avkastningen och riskerna för alla portföljer som förvaltas av Standard Life Investments.
  • Även teamet för förvaltning av investeringar arbetar oberoende av MAIT och säkerställer våra investeringsmetoders konsekvens och integritet i förhållande till varje specifik portföljs mandat.
  • Kommittén för risk och exponering godkänner alla investeringsinstrument och motparter som kan komma att användas samt övervakar exponeringen.

Utöver det utför vi omfattande kontroller varje dag för att säkerställa en stabil kurssättning av våra portföljer utfört av den oberoende administratören och förvaringsinstitutet.