Standard Life Investments

Portföljer med reducerad volatilitet

Reducerade volatilitetsstrategier strävar efter att avlägsna en del av den osäkerhet som är förknippad med investeringar. Termen ”reducerad volatilitet” kan appliceras på ett brett utbud av investeringsportföljer som finns på marknaden. Investeringsförvaltare har utformat en mängd olika portföljdesigner och strategier som strävar efter att fånga upp tillväxtmöjligheter samtidigt som man reducerar risken.

Vi förvaltar ett antal portföljer med reducerad volatilitet. Vår reducerade volatilitetsmetod tar vara på fördelarna med den kombinerade skickligheten och erfarenheten från våra specialister på globala tillgångsklasser och multi asset-investeringsteamet. Tack vare detta kan vi erbjuda en rad alternativ som passar specifikt för investerarnas krav.