Standard Life Investments

Aktiv investeringsstyrning

Under de senaste åren har fler och fler institutionella investerare antagit strategier för aktiv investeringsstyrning som strävar efter att ackumulera tillräckligt med tillgångar för att uppfylla både nuvarande och framtida åtaganden. Framförallt har definierade pensionsplaner efterfrågat sådana skräddarsydda lösningar som levererar tillräckligt med avkastning för att upprätthålla garanterad pensionsinkomst.

Hos Standard Life Investments har vi långtgående erfarenhet när det gäller att bygga och förvalta flexibla, kundspecifika lösningar för aktiv investeringsstyrning. Till exempel utvecklade vi år 2005 en ”ansvar-plus”-strategi för pensionsplanen hos moderkoncernen Standard Life. Under särskilt svåra tider på finansmarknaderna har den gett betydande skydd mot nedgångar och hjälpt till att upprätthålla tillgångarna i planen på en nivå som uppfyller åtagandena.

Vi kan erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar för aktiv investeringsstyrning med hjälp av vår omfattande skicklighet och expertis gällande många tillgångsklasser, däribland räntebärande avkastning och multi asset-investering. Vi har även en omfattande erfarenhet av att använda derivat för att uppnå kunders mål. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa till med att bygga upp en lösning för aktiv investeringsstyrning som uppfyller dina krav.