Standard Life Investments

Multi Asset – kapacitet och expertis

Standard Life Investments ligger i framkanten när det gäller investeringar i diversifierade tillgångsklasser (Multi Asset) och utveckling av innovativa produkter som siktar på att leverera avkastning enligt målet inom strama riskgränser. Tack vare detta hyser fler och fler investerare förtroende för oss.

I våra multi asset-lösningar ingår:

  • strategier för absolut avkastning med syfte att leverera positiv årlig avkastning – oavsett hur marknaden utvecklas
  • förbättrade diversifieringsstrategier med målet att generera aktieliknande avkastning på medellång sikt, men med lägre volatilitet än vid investeringar endast i aktier
  • riskbaserade portföljer som är skräddarsydda för att ge investerare en placering som bygger på den investeringsstil och risktolerans som de föredrar
  • traditionellt blandade portföljer som sprider investeringarna över många olika tillgångsklasser
  • aktiv investeringsstyrning som strävar till att skapa tillräckligt med tillgångar för att uppfylla alla nuvarande och framtida åtaganden.

Det krävs exceptionellt breda och djupa kunskaper för att lyckas med förvaltningen av ett stort utbud av multi asset-portföljer. Vi har en bred erfarenhet och mångsidig talang för alla våra globala tillgångsklasser – däribland aktier, räntebärande avkastning, fastigheter, penningsmarknader och riskkapital.

För att skapa våra multi asset-portföljer har vi byggt upp ett team med fler än 30 skickliga och talangfulla experter. De samlar sakkunskap inom en mängd olika områden, bland annat ekonomi, riskhantering och förvaltning av multi asset-portföljer. Dessa specialister drar även fördel av kunskapen hos teamen för de globala tillgångsklasserna, och utnyttjar av den gemensamma skickligheten hos hundratals investeringsexperter på Standard Life Investments.

För att skapa våra multi asset-portföljer har vi byggt upp ett team med fler än 30 skickliga och talangfulla experter. De samlar sakkunskap inom en mängd olika områden, bland annat ekonomi, riskhantering och förvaltning av multi asset-portföljer. Dessa specialister drar även fördel av kunskapen hos teamen för de globala tillgångsklasserna, och utnyttjar av den gemensamma skickligheten hos hundratals investeringsexperter på Standard Life Investments.

Vi byggde vidare på denna framgång och fortsatte att lägga allt större resurser på vår multi asset-kapacitet och på att utöka vårt produktutbud. Som ett direkt svar på våra kunders behov har vi utformat ett utbud av portföljer med absolut avkastning. De är riskvärderade och diversifieringen har förbättrats och de erbjuder ett urval av avkastningsprofiler.