Standard Life Investments

Global Absolute Return Strategies

Metoden som används för portföljen Global Absolute Return Strategies (GARS) strävar efter att ge positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Vi siktar på att ge samma avkastning som har uppnåtts historiskt med hjälp av konventionella långsiktiga investeringar, men med mindre osäkerhet än investeringar i enbart aktier.

GARS har en kontantbaserad* jämförelsenorm och en målavkastning på kontanta medel på +5 procent varje år (brutto) på rullande treårsbasis. Detta är konsekvent med en långsiktig avkastning från aktier och vi förväntar oss att uppnå detta mål med endast en tredjedel till hälften av den investeringsrisk som förknippas med aktiemarknader.

För att uppnå målen strävar GARS efter att uppnå genuin diversifiering genom att aktivt allokera exponeringen över ett stort antal tillgångsklasser. Därför kan GARS, utöver traditionella investeringar i aktier, fast avkastning och fastigheter, sträva efter avkastning från valutor, räntor och volatilitet.

Utöver det kan GARS använda avancerade investeringsstrategier som relativt värde och trendföljande avkastning. Dessa strategier kan bidra till vinster även om marknaderna faller. På detta sätt strävar vi efter att förbättra avkastningspotentialen och ge investerare en jämnare investeringsväg. Vi väljer fritt strategier över olika geografiska områden och marknader, och vi investerar där vi hittar de bästa avkastningsutsikterna inom ramen för våra stränga riskrestriktioner

Fördelar med GARS

  • Potential för positiv avkastning på investeringar – GARS siktar på positiv avkastning oavsett rådande marknadsförhållanden.
  • Jämnare investeringsväg – GARS siktar på långsiktig avkastning på aktienivå, men med lägre risk än med investeringar i enbart aktier.
  • Erfaret team – GARS leds av vårt erfarna och prisbelönta multi asset-investeringsteam. De består av fler än 30 skickliga och erfarna investeringsproffs.
  • Genuin diversifiering – GARS investerar med hjälp av många olika strategier spritt över många tillgångsklasser för att generera positiv avkastning oavsett hur marknaden utvecklas. Tack vare detta erbjuder GARS en omfattande diversifiering och flexibilitet.

*Kontantbaserad jämförelsenorm definieras som 6-månaders interbankränta i euro (EURIBOR)