Standard Life Investments

Enhanced-Diversification Growth

Portföljen Enhanced-Diversification Growth strävar efter att generera aktieliknande avkastning över en ekonomisk cykel (vanligtvis fem till sju år), men med mindre än två tredjedelar av den volatilitet som förknippas med aktiemarknader.

Enhanced-Diversification Growth är i det stora hela en diversifierad tillväxtportfölj. Dock litar den inte helt, till skillnad från många traditionella diversifierade tillväxtmetoder, på olika tillväxttillgångar för att ge avkastning och spridningsfördelar. Samtidigt som flera olika marknadsavkastningsinvesteringar (som aktier, obligationer och fastigheter över hela världen) ingår används även förbättrade diversifieringsstrategier för att skapa såväl ytterligare avkastningskällor som höga avkastningsnivåer till portföljen.

Enhanced-Diversification Growth kan använda våra multi asset-specialisters diversifieringsstrategier och investeringskunskaper. Med hjälp av detta kan man sikta på förbättrat resultat med lägre risk i jämförelse med konventionella tillväxtportföljer på ett kostnadseffektivt sätt.

Fördelar med portföljen Enhanced-Diversification Growth

  • Går längre avseende diversifieringsmöjligheter – – litar inte endast på tillväxttillgångar för att ge diversifiering.
  • Jämnare investeringsväg – använder avkastningsinriktade och förbättrade diversifieringsstrategier, vilket ger bättre motståndskraft när det stormar på marknaden.
  • Jämnare investeringsväg – portföljen är uppbyggd kring vår etablerade och förnyade process för att skapa strategier, kombinera strategier med konventionella tillgångar för att förebygga risker och riskbaserad portföljförvaltning och styrning.