Standard Life Investments

Absolute Return Bonds

Portföljen Absolute Return Bonds har en kontantbaserad* jämförelsenorm och en målavkastning på kontanta medel* på +3 procent varje år (brutto) på rullande treårsbasis, och en förväntad volatilitet på mindre än 5 procent. Detta ligger i linje med de historiska avkastningsnivåerna på obligationsmarknaden, men med mindre osäkerhet.

För att uppnå detta mål strävar vi efter en genuin spridning, och fördelar investeringarna bland ett antal olika räntebärande möjligheter med både traditionella och avancerade tillgångsstrategier. Dessa inkluderar krediter, statsobligationer och valutor. Dessutom använder vi rutinmässigt en mängd olika konventionella derivat i investerings- och säkringssyfte.

För att maximera avkastningspotentialen kombinerar vi ett brett utbud av makroinnehav och taktiska innehav för att skapa en portfölj med strategier som kompletterar varandra. De väljs ut specifikt för att fungera väl tillsammans i många olika ekonomiska scenarier.

Fördelar med Absolute Return Bonds

  • Avkastning från lågriskobligationer – målet med portföljen är att leverera avkastning som liknar den som investerare kan förvänta sig från en långsiktig investering på globala obligationsmarknader, men med lägre risk.
  • Erfarna investeringsteam – portföljen kombinerar kunskapen och förmågan hos de fler än 60 personerna i teamet för fast avkastning och vårt prisbelönta multi asset-investeringsteam.
  • Avkastning under alla marknadsförhållanden – med hjälp av inriktningsstrategier och relativa värdestrategier siktar portföljen på en positiv avkastning oavsett om marknaderna stiger eller faller.

*Kontantbaserad jämförelsenorm definieras som 3-månaders interbankränta i euro (EURIBOR)