Standard Life Investments

Kompetens

Aktier

Vi förvaltar ett heltäckande urval av aktiestrategier. Samtidigt som de är olika vad gäller risktolerans och avkastningsmål, har aktieportföljerna ett gemensamt mål: att konsekvent ge ett mervärde genom aktiv förvaltning.

Räntebärande instrument

Vi erbjuder ett brett urval av räntebärande instrument, däribland krediter med hög kreditvärdighet, högavkastande krediter, globala realränteobligationer, tillväxtmarknadspapper, globala statsobligationer och obligationer med blandade tillgångar. Investerare kan även använda strategier för absolut avkastning, vilkas strävan är att dra nytta av möjligheter bland räntebärande värdepapper.

Fastigheter

Framgångsrik investering i fastigheter kräver skicklighet, erfarenhet, kunskap och en pålitlig investeringsprocess. Vi anser att vi kan erbjuda denna ovanliga och eftertraktade kombination.