Standard Life Investments

Vår kompetens inom räntebärande instrument

Varför ska du välja Standard Life Investments?

Med 96.9 miljarder euro* i förvaltade tillgångar i det räntebärande segmentet och en expanderande kundbas, har Standard Life Investments erfarenhet och förmåga att leverera konsekvent avkastning till kunderna. Vår sakkunskap spänner över de större globala räntebärande marknaderna inklusive statsobligationer, krediter med god kreditvärdering och med hög avkastning, realränteobligationer och tillväxtmarknadspapper.På så sätt kan vi erbjuda ett brett urval av räntebärande strategier, vare sig de är traditionella jämförelseindexorienterade, åtagandebaserade eller baserade på absolut avkastning.Våra framgångar skapas av ett sammansvetsat team av obligationsexperter med starkt ledarskap som använder en distinkt investeringsprocess. Teamet har satts samman för att främja ett snabbt och responsivt beslutsfattande, och investeringskunskaperna ökas ytterligare genom aktiva förbindelser med våra aktie-, fastighets- och strategiexperter.

Vi har utvecklat en rad kvantitativa modeller som säkerställer att vi kontinuerligt fokuserar våra efterforskningar på de viktigaste drivkrafterna till förändring. Vår egen modell för företagsobligationer, Credit Matrix, har varit ett viktigt medel för att hjälpa oss att undvika dåliga obligationer under de senaste åren.

Standard Life Investments har en väl utbyggd riskhanteringsprocess som lägger stor vikt vid interna processer och kontroller. Detta skapar en konsekvent intern kultur av hög yrkesmässig standard och integritet.

*Källa: Standard Life Investments per den 31/12/2017
The exchange rate as at 31/12/2017 £1=€1.126540