Standard Life Investments

Räntebärande instrument

Standard Life Investments erbjuder kompetens inom räntebärande instrument med ett brett utbud av olika undersektorer och geografiska områden. Vårt engagemang i denna tillgångsklass syns i det omfattande utbudet av strategier för räntebärande instrument som vi har utvecklat för att uppfylla behovet hos såväl befintliga som nya kunder.

Investeringsvärdiga företagsobligationer – kunderna kan dra nytta av vår kreditexpertis på de stora globala företagsobligationsmarknaderna.

Högavkastande företagsobligationer – vi erbjuder en rad olika globala högavkastande lösningar för kunder som söker krediter med högre avkastning.

Statsobligationer – vår kompetens sträcker sig över världens alla statsobligationsmarknader och omfattar många olika strategier.

Tillväxtmarknadsskuldebrev – vi har ett hängivet och erfaret tillväxtmarknadsteam som ger investerare tillgång till de olika ekonomiska grunderna i tillväxtmarknader och utvecklade marknader.

Inflationsindexerade obligationer – omfattar en rad olika regionala och globala inflationsindexerade obligationsstrategier för investerare som oroas av möjliga framtida inflationsriktningar.

Absolutavkastande obligationsstrategier – dessa försöker ge positiv avkastning under alla marknadsförhållanden samtidigt som de hjälper till att omsorgsfullt kontrollera investeringsriskerna.