Standard Life Investments

Vårt team för räntebärande instrument

Vårt team på över 50 professionella investerare med inriktning på räntebärande instrument har ett nära samarbete med kolleger från avdelningarna för strategi, aktier och blandade tillgångar, och drar dessutom nytta av kompetensen hos våra penningmarknads- och fastighetsteam. Detta säkerställer att våra obligationsanalytiker delar med sig av sina idéer – vilket gör det möjligt för oss att leverera det konsekventa och pålitliga resultat som våra kunder räknar med.

Standard Life Investments kombinerar rollerna som portföljförvaltare och analytiker. Vi anser att det är bästa sättet att säkerställa att våra tillgångsspecialister (särskilda lands-, inflations-, och kreditsektoranalytiker) värdesätter det relativa värdet hos sina tillgångsklasser och även tittar på andra tillgångsklasser.