Standard Life Investments

Vårt aktieteam

Standard Life Investments har byggt sin framgång på den mycket välkvalificerade personalen och på förmågan att dela med sig av investeringskunskaper och -insikter. Detta är tydligt inom vårt aktieteam som består av över 60 investeringsproffs, till största delen baserade i Edinburgh. Vi förvaltar även amerikanska aktier via kontoret i Boston.

Vi betonar vikten av en teambaserad metod och lägger mycket kraft på att garantera ett konsekvent arbete inom vårt kontorsnätverk. Exempelvis utbyter våra analytiker i Boston idéer med våra team i Edinburgh, vilket garanterar att våra insikter blir noggrant granskade. Utöver de regionala analyserna gör vi även globala sektorsundersökningar, så att vi utnyttjar vår lokalkännedom på bästa sätt.

I genomsnitt har våra aktieportföljförvaltare och analytiker varit verksamma i branschen i 16 år och anställda hos Standard Life Investments i tio år. Vi anser att denna personalstabilitet står sig väl i jämförelse med våra konkurrenter och att den har betydelse för vår förmåga till konsekventa investeringsresultat.