Standard Life Investments

Våra aktiefonder

Vi som arbetar på Standard Life Investments förstår hur viktigt det är att uppfylla kundernas individuella finansiella mål. Därför har vi utvecklat ett brett fondsortiment som innefattar nationella, multiregionala och globala fonder. Vi har även fonder som passar olika riskprofiler, med allt från kärnfonder med förhållandevis konservativa resultatmål till mer dynamiska och flexibla fonder.

Institutionella kunder i Europa får tillgång till vår aktiekompetens via följande fondsortiment:

Equity funds
FondnamnInformationISINBloombergKursDaglig förändringUppdaterad
American Equity Unconstrained Fund A Acc Unhedged SEKFactsheetLU1230561836SLAASUN LX12.0444Down-0.16kr -1.31% 19/10/2018
Asian Equities Fund A Acc Unhedged SEKFactsheetLU1230561919SLAEASU LX11.0922Up0.04kr 0.36% 19/10/2018
Asian Equities Fund A Acc USDFactsheetLU0137280201STAASEA LX37.6052Down-0.01c -0.03% 19/10/2018
Asian Equities Fund D Acc USDFactsheetLU0137280540STAASED LX43.4391Down-0.01c -0.02% 19/10/2018
China Equities Fund A Acc Unhedged EURFactsheetLU0409055885SLCHAAR LX15.2972Down-0.05c -0.33% 19/10/2018
China Equities Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343750039STCEAGU LX18.3007None0.00p 0.00% 19/10/2018
China Equities Fund A Acc USDFactsheetLU0213068272SLCHNEA LX51.3758Down-0.32c -0.62% 19/10/2018
China Equities Fund B Acc Unhedged GBPFactsheetLU1438963404SLCHBGU LX13.1528None0.00p 0.00% 19/10/2018
China Equities Fund B Acc USDFactsheetLU1624187263SLICEBU LX10.1928Down-0.06c -0.59% 19/10/2018
China Equities Fund D Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343750385SLCHUDG LX16.4182None0.00p 0.00% 19/10/2018
China Equities Fund D Acc USDFactsheetLU0213069320SLCHNED LX59.3654Down-0.37c -0.62% 19/10/2018
Enhanced Diversification Global Emerging Markets Equities Fund B Acc Unhedged GBPFactsheetLU1438964717SLEDBGU LX11.5437Up0.03p 0.26% 19/10/2018
Enhanced Diversification Global Emerging Markets Equities Fund D Acc USDFactsheetLU0987602884SLIEDEM LX10.9346Down-0.04c -0.36% 19/10/2018
European Equities Fund A Acc EURFactsheetLU0137279880STAEUEA LX11.8874Down-0.08c -0.67% 19/10/2018
European Equities Fund D Acc EURFactsheetLU0137280037STAEUED LX13.7071Down-0.09c -0.65% 19/10/2018
European Equity Unconstrained Fund A Acc EURFactsheetLU0343755343SLEEUAU LX14.1263Down-0.10c -0.70% 19/10/2018
European Equity Unconstrained Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343755772STEEAGU LX21.7910Down-0.09p -0.41% 19/10/2018
European Equity Unconstrained Fund B Acc EURFactsheetLU1355004372STEEBEA LX10.0409Down-0.07c -0.69% 19/10/2018
European Equity Unconstrained Fund B Acc Unhedged GBPFactsheetLU1438963743STEEBGU LX10.9082Down-0.04p -0.37% 19/10/2018
European Equity Unconstrained Fund D Acc EURFactsheetLU0343755939SLEEUDE LX15.4930Down-0.11c -0.70% 19/10/2018
European Equity Unconstrained Fund D Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343756150STEEDGU LX23.9085Down-0.10p -0.42% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund A Acc EURFactsheetLU0306632414STESCAE LX26.8034Down-0.38c -1.40% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343751516STESCAG LX21.8405Down-0.25p -1.13% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund A Acc Unhedged SEKFactsheetLU1327128242SLESASU LX12.3149Down-0.16kr -1.28% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund B Acc Unhedged GBPFactsheetLU1438963826SLESBGU LX13.4188Down-0.15p -1.11% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund B Acc Unhedged SEKFactsheetLU1355006153STESBSU LX14.7105Down-0.20kr -1.34% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund D Acc EURFactsheetLU0306632687STESCDE LX29.6616Down-0.42c -1.40% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund D Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343751862STESDGU LX33.7831Down-0.38p -1.11% 19/10/2018
European Smaller Companies Fund D Acc Unhedged SEKFactsheetLU1327128911SLESDSU LX13.0654Down-0.17kr -1.28% 19/10/2018
Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund A Acc USDFactsheetLU0778371244SLGEMAU LX11.8718Down-0.04c -0.34% 19/10/2018
Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund B Acc Unhedged GBPFactsheetLU1438964121SLEBGUH LX11.8240Up0.03p 0.25% 19/10/2018
Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund D Acc USDFactsheetLU0778371327SLGEMDU LX12.5457Down-0.05c -0.40% 19/10/2018
Global Equities Fund A Acc Unhedged EURFactsheetLU0409055612STGEAUE LX25.3567Down-0.32c -1.25% 19/10/2018
Global Equities Fund A Acc USDFactsheetLU0152742630STAGLEA LX27.7145Down-0.44c -1.56% 19/10/2018
Global Equities Fund B Acc Unhedged GBPFactsheetLU1438964394STGEBGU LX11.5990Down-0.11p -0.94% 19/10/2018
Global Equities Fund D Acc Unhedged EURFactsheetLU0409055703STGEDUE LX27.2131Down-0.34c -1.23% 19/10/2018
Global Equities Fund D Acc Unhedged GBPFactsheetLU0414320472STGEDUG LX28.4695Down-0.28p -0.97% 19/10/2018
Global Equities Fund D Acc USDFactsheetLU0152742713STAGLED LX33.2112Down-0.53c -1.57% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund A Acc Unhedged EURFactsheetLU1697922752SLGEAEA LX9.3723Down-0.13c -1.37% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund D Acc Unhedged EURFactsheetLU1697552641SLGEIDE LX9.4325Down-0.14c -1.46% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund D Acc Unhedged GBPFactsheetLU1728156420SLGDGUH LX9.3508Down-0.11p -1.16% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund D Acc Unhedged NOKFactsheetLU1884000784SLGEIDN LX97.1381Down-1.34 -1.36% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund D Acc USDFactsheetLU1697552567SLGEIDU LX9.1965Down-0.16c -1.71% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund S Acc Unhedged EURFactsheetLU1707048788SLGESEU LX9.3496Down-0.13c -1.37% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund S Acc Unhedged GBPFactsheetLU1813714984SLGSGUH LX9.4907Down-0.11p -1.15% 19/10/2018
Global Equity Impact Fund S Acc USDFactsheetLU1813715015SLGGSUA LX9.1202Down-0.16c -1.72% 19/10/2018
Global Equity Unconstrained Fund A Acc Unhedged EURFactsheetLU1195750101SLGEAEU LX9.8637Down-0.16c -1.60% 19/10/2018
Global Equity Unconstrained Fund B Acc Unhedged EURFactsheetLU1355008878SLGEBUE LX11.3247Down-0.19c -1.65% 19/10/2018
Global Equity Unconstrained Fund B Acc USDFactsheetLU1624187693SLGEUBU LX9.8454Down-0.20c -1.99% 19/10/2018
Global Equity Unconstrained Fund D Acc Unhedged EURFactsheetLU0343754296SLGEDUE LX11.3582Down-0.19c -1.65% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund A Acc Unhedged EURLU1741499096SLGAEAU LX10.4900Down-0.20c -1.87% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund A Acc Unhedged SEKLU1741499179SLGASAU LX110.4224Down-2.01kr -1.79% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund A Acc USDLU1741498957SLGAUAU LX10.0112Down-0.22c -2.15% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund B Acc Unhedged EURLU1741499336SLGBEAU LX10.5447Down-0.20c -1.86% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund B Acc USDLU1741499252SLGBUAU LX10.0680Down-0.22c -2.14% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund D Acc Unhedged EURLU1741499500SLGDEAU LX10.5440Down-0.20c -1.86% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund D Acc Unhedged GBPLU1741499682SLGDGAU LX10.4807Down-0.17p -1.60% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund D Acc Unhedged SEKLU1741499765SGLDSAU LX111.2713Down-2.02kr -1.78% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund D Acc USDLU1741499419SLGDUAU LX10.0803Down-0.22c -2.14% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund S Acc Unhedged EURLU1756118607SLGSEAU LX10.2932Down-0.19c -1.81% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund S Acc Unhedged GBPLU1756119084SLGSGAU LX10.2964Down-0.16p -1.53% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund S Acc Unhedged SEKLU1756118862SLGSSAU LX108.2709Down-1.96kr -1.78% 19/10/2018
Global Smaller Companies Fund S Acc USDLU1756118516SLGSUAU LX9.6377Down-0.21c -2.13% 19/10/2018
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343752597SLINEUA LX11.5544Up0.03p 0.26% 19/10/2018
Indian Equity Midcap Opportunities Fund A Acc USDFactsheetLU0306632174STINEAU LX7.9032Down-0.02c -0.25% 19/10/2018
Indian Equity Midcap Opportunities Fund D Acc Unhedged GBPFactsheetLU0343752910SLINEUD LX12.4509Up0.04p 0.32% 19/10/2018
Indian Equity Midcap Opportunities Fund D Acc USDFactsheetLU0306632331STINEDU LX8.7473Down-0.03c -0.34% 19/10/2018
Japanese Equities Fund A Acc JPYFactsheetLU0137295142STAJPEA LX1759.000Down-15.00y -0.85% 19/10/2018
Japanese Equities Fund A Acc Unhedged SEKFactsheetLU1230562057SLJPASU LX12.0161Down-0.05kr -0.41% 19/10/2018
Japanese Equities Fund B Acc Unhedged GBPFactsheetLU1438964550STAJBGU LX12.2688Down-0.03p -0.24% 19/10/2018
Japanese Equities Fund D Acc JPYFactsheetLU0137295654STAJPED LX2029.000Down-18.00y -0.88% 19/10/2018