Standard Life Investments

Investeringsfilosofi och -process

Distinkt investeringsfilosofi

Vår distinkta investeringsfilosofi kallas Focus on Change. Vi tillämpar den då vi analyserar de viktigaste drivkrafterna bakom marknadspriset på en investering och identifierar drivkrafter som marknaden i stort kan ha missat. I huvudsak strävar vi efter att utnyttja anomalier och ineffektiviteter mellan konsensus- och icke-konsensusanalys av företag. Vi har kommit fram till att de bästa möjligheterna kommer från investeringar där vi inte enbart har de djupaste insikterna, utan även den största övertygelsen om att marknadens förväntningar kommer att förändras.

Stabil investeringsprocess

I vår investeringsprocess använder vi en bottom-up-metod där vi strävar efter att hitta de möjligheter som har verklig potential. En viktig del i denna process är våra företagsmöten, där vi hämtar större delen av våra icke-konsensusbaserade investeringsinsikter. Vår storlek och vårt goda rykte säkerställer vår direktkontakt med olika företag, både i form av organiserade möten och regelbundna diskussioner med viktiga beslutsfattare.

Aktieurval och -rekommendationer

Alla investeringsidéer måste kunna motiveras av våra fem frågor, som fungerar som stöd för det gemensamma investeringsspråket. När en analytiker har undersökt en aktie utsätts den för en ingående peer review, där tankar på ”köp” granskas och bedöms med hänsyn till styrkan i övertygelsen, materialiteten och tidsramen.

Portföljsammansättning

Vi sammanställer våra portföljer utifrån ett bottom-up-perspektiv och varje aktie väljs utifrån vår övertygelse. Vi bevakar kontinuerligt portföljerna så att de uppfyller målen inom de definierade riskparametrarna. Vi har ett engagerat riskförvaltningsteam, och även våra fondförvaltare har en aktiv roll när det gäller att förvalta riskerna.