Standard Life Investments

Vårt gemensamma investeringsspråk

Vi är en global investeringsgrupp och därför är det avgörande att det finns en enhetlighet i hur våra investeringsidéer dokumenteras och kommuniceras. Vi säkerställer att vår information testas noggrant och kommuniceras mellan världsdelarna. Vi använder fem nyckelfrågor för att ge investeringsidéerna struktur, vilket ger oss ett gemensamt investeringsspråk som används i alla tillgångsklasser:

 • Vilka är de viktigaste drivkrafterna?
  Vi måste kunna identifiera och förstå de viktigaste drivkrafterna bakom marknadspriset hos en investering. Uppkomsten av nya drivkrafter är av avgörande intresse.
 • Vad är det som förändras?
  Vi fokuserar på dynamiken i dessa viktiga drivkrafter (t.ex. konkurrensmiljö, efterfrågeförändringar, ledningsförändringar och intäkter).
 • Vilka förväntningar har en inverkan?
  Vi analyserar vilka framtidsförväntningar som marknaden i nuläget anser inverkar på investeringen.
 • Varför kommer marknaden att ändra sig angående dessa förväntningar?
  Vi måste vara säkra på att de förändringar vi förutspår (som marknaden inte förväntar sig) är tillräckliga för att investeringens marknadspris ska förändras.
 • Vad är det som orsakar förändringen?
  Vi måste veta att dessa orsaker till en prisförändring existerar och ligger inom tidsramen för vår investering.