Standard Life Investments

Om oss

Vårt breda utbud av investeringslösningar grundas på vår distinkta investeringsfilosofi Focus on Change, disciplinerad riskhantering och ett gemensamt åtagande att skapa en utmärkt investeringskultur.

I egenskap av aktiva förvaltare lägger vi stor vikt vid noggranna efterforskningar och samarbetsvilja. Vi tänker ständigt framåt och strävar efter att förutspå förändringar innan de inträffar, så att våra kunder kan se framtiden an med tillförsikt.

Standard Life Investments förvaltar 308.1 miljarder euro* för kunders räkning världen över. Vår investeringskapacitet omfattar aktier, obligationer, fastigheter, privatkapital, multitillgångslösningar, fond-i-fonder och totalavkastningsstrategier. I Europa förvaltar vi tillgångar för en rad olika institutionella kunder och företagskunder, däribland statliga myndigheter, företag, välgörenhetsorganisationer, försäkringsbolag och fonddistributörer.

Vi arbetar intensivt för att leverera positiv avkastning på investeringarna genom en robust process och kompetent personal. Vår förmåga att hålla våra löften bevisas av goda historiska resultat och dokumenterad branschexpertis. Vår erfarenhet av att investera under olika investeringscykler och marknadsförhållanden speglar vår beständighet och återhämtningsförmåga.

Eftersom vi vet att kunder har individuella behov utvecklar vi investeringsstrategier som motsvarar många olika risk- och avkastningsprofiler. Tack vare detta har Standard Life Investments blivit en växande kraft inom investeringslösningar som riktas till institut och företag runt om i Europa.

* Källa: Standard Life Investments, 31/12/2017
The exchange rate on this day was £1=€1.126540